De provincie Limburg heeft de subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn 2021-2023 bekendgemaakt.

Met deze regeling komt er een budget van € 5 miljoen beschikbaar voor projecten die passen in het kader van de specifieke programmadoelstelling en die ontwikkelingen op de volgende gebieden aanpakken:

  • Energiegemeenschappen.
  • Groene waterstof.
  • Gebruik van laagspanningsgelijkstroomtechnologie.
  • Ontwikkeling van de lokale productie van geïntegreerde zonnecellen die licht omzet in elektriciteit.
  • Virtuele campus als een manier om synergiën te creëren.

Projecten kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal twee rechtspersonen uit twee verschillende lidstaten uit de Euregio Maas-Rijn (dit gebied omvat Limburg, Zuidoost Noord-Brabant en delen van België en Duitsland).

Het indienen van aanvragen is mogelijk van 31 augustus tot en met 21 september 2021.