Bent u een ondernemer in het midden en klein bedrijf en overweegt u om een nieuw product, procedé of een nieuwe dienst te ontwikkelen? De MKB Innovatiestimulering Topsectoren, ook wel bekend als de MIT regeling, Flevoland is een subsidieregeling die u daarbij kan helpen. Met deze regeling wil de provincie Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling. De MIT-regeling bestaat uit 2 delen: Haalbaarheidsprojecten en R&D samenwerkingsprojecten.

De openstelling voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten is vanaf 12 april 2022 tot en met 13 september 2022 en van de MIT- R&D samenwerkingsprojecten is vanaf 1 juni 2022 tot en met 13 september 2022.

Voor de volgende kennis en innovatie agenda’s, afgekort KIA’s, kunt een aanvraag indienen:

  • Energie en Duurzaamheid.
  • Gezondheid en Zorg.
  • Landbouw, Water en Voedsel.
  • Sleuteltechnologieën.
  • Maatschappelijk Verdienvermogen.

Voor de MIT-Haalbaarheidsprojecten kan er maximaal € 20.000,- subsidie aangevraagd worden voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies al dan niet gecombineerd met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Voor haalbaarheidsonderzoeken is er in totaal € 509.333 beschikbaar.

Naast deze regeling voor haalbaarheidsonderzoek kunnen ook samenwerkingsverbanden van meerdere MKB-bedrijven gezamenlijk een aanvraag indienen voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling: voor een R&D samenwerkingsproject kan maximaal € 350.000 subsidie aangevraagd worden. Voor R&D samenwerkingsprojecten is in totaal € 1.188.444 beschikbaar.