Er is een wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai bekendgemaakt. Het doel van de regeling is het verminderen van de geluidsbelasting vanwege wegen en spoorwegen aan woningen, gebouwen en terreinen dan wel het verminderen van het geluidsniveau binnen woningen of gebouwen.

Aanleiding voor de wijziging is de ontwikkeling dat een verkeerssnelheid binnen de bebouwde kom van 30 km/u leidend wordt. Met deze wijziging kunnen veel woningen in aanmerking komen voor subsidie voor geluidwerende maatregelen, omdat de binnenwaarde voor geluid in de woning wel wordt overschreden.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en het totaalbudget voor 2021 is € 16.618.000.