Wilt u als zorgaanbieder aan mbo- en hbo-studenten meer stageplaatsen aanbieden en de stagebegeleiding verbeteren? Zo kunnen knelpunten op de arbeidsmarkt in de zorgsector worden opgelost of voorkomen, met name in nastadium van de covid-19 pandemie.

De subsidie is voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden voor:

 • Verpleegkundigen
 • Verzorgenden
 • Sociaal agogische opleidingen
 • Doktersassistenten
 • Apothekersassistenten
 • Tandartsassistenten
 • Zorgtechnicus
 • Social work/sociaal werk (hbo)
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener
 • Maatschappelijk werk en dienstverlening
 • Bachelor medische hulpverlening
 • Bachelor pedagogiek

De stageaanbieder moet zorg leveren op basis van een van onderstaande wetten:

 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Jeugdwet
 • Zorgverzekeringswet (Zvw, alleen basispakket)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
 • Wet publieke gezondheid (GGD)
 • Stageaanbieder van mbo-stages moet een door SSB erkend leerbedrijf zijn

U kunt alleen subsidie aanvragen voor stagiaires die stagelopen voor een in de regeling opgenomen volledige mbo- of hbo-opleiding.

Van 19 augustus tot en met 1 oktober 2022 kunt u subsidie aanvragen voor de gelopen stages tijdens studiejaar 2021-2022. Het subsidieplafond voor het schooljaar 2021-2022 is € 179,5 miljoen.