VWS heeft de Subsidieregeling brancheopleidingen Logistiek, Groenvoorziening en Facilitair bekendgemaakt.

Er kan subsidie worden verstrekt aan een zorgaanbieder of een regionaal samenwerkingsverband voor het verzorgen van één of meer van de brancheopleidingen Assistent Logistiek, Assistent Groenvoorziening, of Assistent Facilitaire dienstverlening.

Deze brancheopleidingen zijn ontwikkeld voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Cliënten van de dagbesteding kunnen één van deze brancheopleidingen gaan volgen. De overheid neemt de kosten van de eerste 500 op te leiden studenten voor haar rekening.

De subsidie per brancheopleiding bedraagt € 20.311. Het beschikbare budget is € 609.333 voor 2021 en € 406.222 voor 2022. Aanvragen kunnen van 19 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021 en van 17 januari 2022 tot en met 11 februari 2022 worden ingediend.