Vanaf september kunnen Nederlandse ondernemers en onderzoekers extra subsidie aanvragen voor Europese samenwerking bij milieu-innovaties. Het gaat dan om innovatieve technieken die minder energie gebruiken of CO2 uitstoten. Op 27 juni ging het Clean Energy Transition Partnership van start, afgekort CETP.

CETP is een internationaal initiatief voor onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie voor de energietransitie. Energietransitie is de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Het CETP heeft een totaalbudget van € 210 miljoen. Ondernemers en onderzoekers kunnen hiermee ervaring en kennis opdoen met innovatie in een ander land. En deze weer gebruiken in de Nederlandse marktsituatie.

Wat doet CETP voor Nederlandse ondernemers en onderzoekers? Met de subsidie kunnen zij samenwerken met ondernemers of onderzoekers uit andere landen. Bijvoorbeeld als een ondernemer werkt aan een innovatieve techniek die zorgt voor minder energiegebruik in een productieproces. Of daardoor minder CO2 uitstoot.

Vanaf 1 september kunnen ondernemers en onderzoekers deze subsidie aanvragen via de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) of Hernieuwbare Energietransitie (HER+).