Heeft u als verhuurder plannen voor het verduurzamen van uw huurwoningen? De Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen gaat vanaf 1 april 2022 weer open voor het indienen van aanvragen.

In het Klimaatakkoord is er overeengekomen dat alle (huur-)woningen en gebouwen in Nederland in 2050 CO2-vrij zijn. Door de regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming worden grote verhuurders gestimuleerd te investeringen in energiebesparende maatregelen.

Het doel van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen is het stimuleren van energiebesparing en onderhoud in bestaande gereguleerde huurwoningen.

Wie komen voor deze subsidie in aanmerking:

  • Verhuurders met maximaal honderd huurwoningen onder de wettelijke grens in de gereguleerde huursector.
  • Verhuurders met huurwoningen boven de wettelijke grens in de gereguleerde huursector, waarvan de huur bij aanvang van het huidige huurcontract onder de toenmalige liberalisatiegrens viel.

Subsidie is aan te vragen voor de volgende maatregelen of activiteiten:

  • Energiebesparende maatregelen.
  • Onderhoudsmaatregelen.
  • Energieadvies.

Deze regeling heeft een looptijd van 2022 tot en met 2025 en het totale subsidiebudget is € 152 miljoen.