Heeft u een onderneming in de industriële sector en u werkt met gevaarlijke stoffen en/of risicovolle processen? Of gaat u samen met andere partijen aan de slag om de omgevingsveiligheid te vergroten? Dan komt u eventueel in aanmerking voor de Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten, afgekort SVO, 2023.

De regeling steunt bovenwettelijke initiatieven voor omgevingsveiligheid door samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties. Omgevingsveiligheid betekent de veiligheidssituatie in de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen. De initiatieven moeten helpen aan de blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland.

De regeling is bestemd voor samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties.

Ook geldt dat:

  • De regeling is ook voor kleine en middelgrote industriële ondernemingen die extern advies willen. Advies over de versterking van de interne veiligheidscultuur of de interne borging van de veiligheid binnen hun bedrijf.
  • Omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s ook mogen deelnemen aan een samenwerkingsverband.

Het volledige budget voor SVO 2023 is:

  • € 1.000.000 voor proces- en organisatie-innovatie, opleiding of milieustudie.
  • € 50.000 voor extern advies.