Tijdens de uitbraak van corona is het ventileren van ruimtes zeer belangrijk geworden, dus ook in schoolgebouwen.

Daarom heeft de overheid de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen geformeerd, zodat scholen een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen voor het verbeteren van het binnenklimaat door de ventilatiesystemen te vervangen voor betere exemplaren.

Door het binnenklimaat te optimaliseren en ventilatie te verbeteren in de schoolgebouwen, wil het kabinet de verspreiding van het coronavirus in schoolklassen minimaliseren.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie kunnen aanvragen ingediend worden tot 30 april 2022. Er is een totaalbudget van € 197.217.000 beschikbaar.