Bent u bezig met vernieuwende projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030? Mogelijk kunt u gebruikmaken van de subsidie Hernieuwbare Energietransitie, afgekort HER+.

De HER+ kijkt naar CO2-vermindering en naar hernieuwbare energieproductie. Er zijn nu bij deze verbreding nieuwe categorieën toegevoegd die de energietransitie met innovaties stimuleren, bijvoorbeeld CO2-afvang en -opslag, bepaalde vormen van waterstofproductie en diverse warmteproductie opties. Hierbij worden de categorieën van de huidige regeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie, ofwel SDE++, gevolgd.

De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Die besparing moet groter zijn dan de subsidie die u voor het project heeft aangevraagd.

Is het een project voor windenergie op zee? Dan is besparing op de uitgaven op grond van de SDE++ geen voorwaarde. Uw project moet dan wel leiden tot CO2-vermindering in 2030 en tot kostenvoordelen groter dan de aangevraagde subsidie. Dit geldt bij de bouw of exploitatie van te bouwen windparken op zee in de territoriale wateren en de exclusieve economische zone van Nederland.

De subsidieregeling HER+ is open van 1 april 2021, 09:00 uur tot en met 31 maart 2022. Het budget is € 50 miljoen.