Er is een wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor bekendgemaakt. De wijziging betreft de publicatie van de subsidiebedragen voor spoorgoederenvervoer in 2022.

De regeling heeft tot doel het spoorgoederenvervoer te stimuleren en daarmee het goederenvervoer over de weg te beperken om een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoer tot stand te brengen.

De bedragen per gereden kilometer voor 2022 zijn:

 • gewichtsklasse van de trein:
  • Tot en met 120 ton: € 0.
  • Vanaf 121 tot en met 160 ton: € 0,08.
  • Vanaf 161 tot en met 320 ton: € 0,39.
  • Vanaf 321 tot en met 600 ton: € 0,95.
  • Vanaf 601 tot en met 1.000 ton: € 1,82.
  • Vanaf 1.001 tot en met 1.600 ton: € 1,46.
  • Vanaf 1.601 tot en met 3.000 ton: € 2,11.
  • Vanaf 3.001 ton: € 1,72.