Het subsidieplafond 2021 voor de Subsidieregeling versterking omgevingsveiligheid industriële activiteiten is gepubliceerd. Voor de regeling is dit jaar € 1 miljoen beschikbaar voor type 1-, 2- en 3-projecten.

Subsidie kan worden aangevraagd voor drie typen projecten:

  • project 1: proces- en organisatie-innovatie.
  • project 2: opleiding dat leidt tot kennisoverdracht.
  • project 3: milieustudies.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van initiatieven die voldoende bijdragen aan blijvende versterking van de omgevingsveiligheid in Nederland ten aanzien van industriële activiteiten met gevaarlijke stoffen of risicovolle processen.