De provincie Zuid-Holland heeft het subsidieplafond voor de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland verhoogd. Nu is er in totaal € 1,8 miljoen beschikbaar is.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van MKB-Deals in Zuid-Holland. Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat gemeenten, bedrijfsleven en provincie gaan doen ter versterking van het economisch ecosysteem voor toekomstbestendig mkb en ondernemerschap in Zuid-Holland. Aanvragen kunnen in 2021 doorlopend worden ingediend.