Met deze regeling wil de provincie Overijssel eigenaren van een erf met gebouwen in het buitengebied, waaronder (voormalige) agrariërs, ondersteunen bij het voorbereiden op de toekomst.

Erfeigenaren, pachters of huurders kunnen subsidie aanvragen voor advies en hulp van specialisten voor de uitwerking van een realistisch, actiegericht en haalbaar toekomstplan voor het erf.

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 2500 per aanvraag. Het subsidieplafond voor 2021 is € 50.000.