EZK heeft de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is om nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie door coöperaties of VvE’s te helpen. Voor de eerste openstelling is een budget van € 92 miljoen beschikbaar.

Subsidie kan worden verstrekt aan coöperaties die zich richten op het opwekken van hernieuwbare energie en verenigingen van eigenaars. Per categorie productie-installaties kan per aanvraagperiode, per locatie waarop de productie-installatie wordt aangebracht, ten hoogste één aanvraag worden ingediend.

Aanvragen kunnen van 1 april 2021 tot en met 1 december 2021 worden ingediend.