De openstelling voor 2022 gezien de nieuwe Tijdelijke subsidieregeling onderzoek Topsector Logistiek 2022-2026 is bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het ondersteunen van onderzoeksprojecten die bijdragen aan, of uitvoering geven aan de Gezamenlijke Ambitie Logistiek en goederenvervoer in 2050 of aan het kennis- en innovatieprogramma Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen als onderdeel van de routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen, afgekort SEB.

Met een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2022-2026, financiert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de uitvoering van onderzoek dat bijdraagt aan:

Deel B: de emissiereductie in de bouw door de ontwikkeling van effectieve bouwlogistieke ketens, de ontwikkeling van verdere digitalisering, of ketenregieactiviteiten als onderdeel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen.

De aanvragen kunnen worden ingediend van 1 april 2022 tot en met 1 september 2022. Het subsidieplafond is € 3 miljoen voor projecten in het kader van ‘Bouwlogistiek en Mobiele Werktuigen.