Er is een wijziging van de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s bekendgemaakt. Ook het subsidieplafond voor 2022 is gepubliceerd. In 2022 is € 22 miljoen beschikbaar.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, om de emissie van CO2 te verminderen.

Verhoging percentage kleine ondernemingen en non-profit instellingen

Het subsidiepercentage van 10% dat geldt voor alle bedrijven, voor kleine ondernemingen en non-profit instellingen wordt verhoogd naar 12% van de catalogusprijs. Daarnaast wordt het MIA-percentage voor bedrijven verhoogd.