De Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016 is uitgebreid met een nieuwe paragraaf om subsidie te kunnen verstrekken voor een groene en gezonde leefomgeving.

 

Daarnaast zijn twee nieuwe openstellingsbesluiten voor de regeling bekendgemaakt. Namelijk het openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021 en het openstellingsbesluit subsidie Erfgoed, sport en recreatie Zuid-Holland 2021.

Nieuwe paragraaf ‘Groene gezonde leefomgeving’

Op basis van deze paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de ambitie en doelen uit de Startnotitie Gezond en Veilig Zuid-Holland en die gericht zijn op:

  • Het realiseren van een gezondere leefomgeving om deze meer natuurlijk in te richten.
  • Het vergroten van kennis over de invloed van een natuurlijke omgeving op de gezondheid van de mens.
  • Het stimuleren van de groenbeleving voor de positieve gezondheid.

Openstellingsbesluit subsidie Groen werkt beter Zuid-Holland 2021

Doel van het besluit is dat ondernemingen die gevestigd zijn op een bedrijventerrein subsidie kunnen aanvragen voor activiteiten die gericht zijn op kennisvergroting, fysieke vergroening van bedrijventerreinen en/of het plaatsen van inrichtingselementen op bedrijventerreinen.