De provincie vindt het belangrijk dat er meer jongeren worden aangetrokken bij bedrijven in het mkb. Om dit te stimuleren kunnen Overijsselse ondernemers in het mkb gebruikmaken van de subsidieregeling jongeren in het mkb.

Er kan subsidie worden aangevraagd voor het in dienst nemen van een starter op de arbeidsmarkt en/of voor de interne begeleiding van een stagiair en/of BBL’er. Aanvragen kunnen nog worden ingediend tot en met 30 juni 2021.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie zijn er de volgende voorwaarden:

  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor één starter, twee stagiaires en/of twee BBL’ers. Dit mag in één aanvraag maar ook in meerdere.
  • Bedrijven die dus al voor 2 stagiaires hebben aangevraagd of een starter komen niet meer in aanmerking voor deze regeling.

Voor deze subsidieregeling is een totaalbudget van € 1.2 miljoen.