De provincie Noord-Brabant heeft de Subsidieregeling landbouw innovatie Noord-Brabant 2020-2023 aangepast. De wijziging betreft het beschikbare budget voor 2022 voor de regeling. Het totale budget is € 500.000.

Het doel van de regeling is het stimuleren van innovatieve projecten die bijdragen aan een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw.

Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een duurzame en in de maatschappij verankerde land- en tuinbouw, in de vorm van:

  • Met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven.
  • Marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen.
  • Kennisoverdracht en voorlichting.
  • Afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten.
  • Onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.

De subsidie varieert van maximaal 40% tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 35.000 per jaar voor ten hoogste drie jaren. Aanvragen kunnen ook komend jaar weer doorlopend worden ingediend.