De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling MKB Advies Voucher bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is om de bedrijfsontwikkeling van mkb’ers die bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een slimme en groene economie mét impact in Drenthe te bevorderen.

Subsidie kan worden aangevraagd door mkb-ondernemers gevestigd in Drenthe. Subsidie kan worden aangevraagd voor de inhuur van een kennisleverancier, die advies levert ten behoeve van een bedrijfsontwikkeling die aansluit op ten minste één van de thema’s Groen, Slim en Impact:

  • Een bedrijfsontwikkeling sluit aan als de aanvrager stappen wil zetten in het verduurzamen van zijn bedrijfsvoering of bedrijfsprocessen die uiteindelijk leiden tot grondstoffenbesparing of het reduceren van CO²-uitstoot.
  • Een bedrijfsontwikkeling sluit aan als de aanvrager stappen wil zetten op het gebied van innovatie of een meer digitale bedrijfsvoering.
  • Een bedrijfsontwikkeling sluit aan als de aanvrager stappen wil zetten die van sociaal-maatschappelijke meerwaarde zijn.

De subsidie bedraagt een maximum van € 3000. Aanvragen kunnen van 1 januari 2022 tot en met 1 december 2024 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 650.000.