De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het stimuleren van de uitvoering van MKB-Deals in Zuid-Holland. Een MKB-Deal bevat schriftelijke afspraken over wat gemeenten, bedrijfsleven en provincie gaan doen ter versterking van het economisch ecosysteem voor toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf en ondernemerschap in Zuid-Holland.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de te ondersteunen activiteiten die gericht moeten zijn op één of meerdere van onderstaande thema’s:

  1. Toepassing van innovatie en nieuwe kennis.
  2. Digitalisering.
  3. Toegang tot financiering.
  4. Toegang tot talent.
  5. Dienstverlening.
  6. Netwerkvorming.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 200.000. Het totale subsidieplafond is € 1 miljoen. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.