Met de Subsidieregeling MKB-Voucher digitalisering wil de provincie Overijssel bijdragen aan een krachtig mkb door mkb-ondernemingen, culturele instellingen en organisaties van cultuur- en sportevenementen in Overijssel te ondersteunen om stappen te zetten op het gebied van digitalisering en digitale veiligheid. Voor 2022 is een subsidieplafond van € 1.010.000 beschikbaar.

De subsidie wordt verstrekt aan een BV, een NV, een maatschap, een v.o.f., een ZZP-er, eenmanszaak, stichting of een vereniging. De subsidie wordt alleen verstrekt aan mkb-ondernemingen.

De subsidie wordt verstrekt voor het opstellen van een digitaliseringsplan én het uitvoeren van één of meerdere digitaliseringsactiviteiten.

De subsidie voor het opstellen van een digitaliseringsplan is een vast bedrag van € 500 per aanvraag. De totale subsidie voor het opstellen van het digitaliseringsplan en de uitvoering van digitaliseringsactiviteiten is samen minimaal € 2000 en maximaal € 10.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen van 9 mei 2022 tot en met 13 mei 2022 worden ingediend.