De provincie Overijssel heeft het subsidieplafond 2021 voor de Subsidieregeling mobiliteit Overijssel naar € 22.950.000 verhoogd. De regeling gaat vanaf 16 maart 2021 weer open voor aanvragen.

Met de regeling wil Overijssel bijdragen aan de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de provincie. Subsidie kan worden aangevraagd voor de voorbereiding en uitvoering van projecten en subsidieprogramma’s die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit Overijssel.

Aanvragen kunnen tot en met 1 oktober 2021 worden ingediend. Aanvragen voor het Uitvoeringsprogramma reserve projecten moeten uiterlijk 1 december 2021 worden ingediend.