Het Nationaal Groeifonds investeert € 20 miljard in grootschalige investeringsprojecten en programma’s. Voorstellen moeten bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland. Heeft u een projectvoorstel dat hierbij past? Dan is de subsidieregeling van het Nationaal Groeifonds mogelijk interessant voor u.

Bij het Nationaal Groeifonds gaat het om gerichte investeringen op de terreinen Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (R&D en Innovatie) en Kennisontwikkeling. Kennisontwikkeling heeft betrekking op onderwijs en menselijk kapitaal.

Er is in 2023 in totaal € 2 miljard beschikbaar, waarvan € 1 miljard voor kennisontwikkeling en € 1 miljard voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Aanvragen kunnen van 2 januari 2023 tot en met 3 februari 2023 worden ingediend.