Heeft u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aangeboden in het schooljaar 2021-2022? Dan kunt u de subsidie Praktijkleren aanvragen. Deze subsidie is gericht op begeleiding van leerlingen, studenten of deelnemers uit het:

 • vmbo
 • voortgezet speciaal onderwijs
 • praktijkonderwijs
 • mbo-beroepsbegeleidende leerweg
 • hbo
 • wo

U kunt maximaal € 2.700 subsidie aanvragen per praktijkplaats of werkleerplaats per schooljaar. U kunt deze subsidie weer aanvragen van 2 juni tot en met 16 september 2022.

Praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg?

Heeft u een praktijk- of werkleerplaats voor een mbo-student in de derde leerweg? Dan kunt u de Subsidie Praktijkleren in de derde leerweg aanvragen.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze subsidie?

 • U voldoet aan de voorwaarden van de onderwijscategorie waarvoor u aanvraagt.
 • U vraagt de subsidie aan het eind van het schooljaar aan, na afloop van de begeleiding.
 • U moet een administratie bijhouden, bewaren en op verzoek laten zien (bijvoorbeeld een geldige praktijkleerovereenkomst en een kopie van het diploma).

Er is extra subsidie beschikbaar voor bedrijven die een leerplek aanbieden in bepaalde sectoren. Daarbij gaat om:

 • mbo bbl-leerplekken in de landbouw, horeca en recreatie
 • mbo bbl-leerplekken in conjunctuurgevoelige sectoren
 • hbo-leerplekken in de gezondheidszorg en techniek

Biedt u een leerplek aan in een van deze sectoren? Dan krijgt u een toeslag op uw subsidie.