OCW heeft de Subsidieregeling praktijkleren op een aantal onderdelen gewijzigd.

Subsidieplafonds

Om werkgevers te stimuleren ook tijdens en in de nasleep van de coronapandemie leerplaatsen te blijven aanbieden, zijn nu extra middelen beschikbaar gesteld om de subsidie in 2021 en 2022 te verhogen.

De verschillende deelplafonds voor 2021 zijn nu als volgt:

  • € 251.529.000 voor praktijkleerplaatsen mbo.
  • € 17,7 miljoen voor praktijkleerplaatsen hbo.
  • € 2,2 miljoen voor werkleerplaatsen promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding.
  • € 1,3 miljoen voor praktijkleerplaatsen vso, praktijkonderwijs en vmbo.
  • € 10,6 miljoen voor aanvullende subsidie mbo-sectoren landbouw, horeca of recreatie.
  • € 15,8 miljoen voor aanvullende subsidie mbo-sectoren die contact- en conjunctuurgevoelig zijn.
  • € 6,7 miljoen voor aanvullende subsidie hbo-sectoren techniek en gezondheidszorg.

Aanvullende subsidie contact- en conjunctuurgevoelige sectoren

Ondernemingen die het zwaarst getroffen zijn door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus, worden door een aanvullende subsidie in 2021 en 2022 in staat gesteld om praktijkleerplaatsen te blijven aanbieden.

Aanvullende subsidie voor de sectoren techniek en gezondheidszorg op het hbo

Vanwege de tekorten in de arbeidsmarktsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg, kunnen werkgevers in deze sectoren die een praktijkleerplaats bieden aan een hbo-student in 2021 en 2022 een aanvullende subsidie ontvangen.