De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Het doel van deze regeling is goed opgeleid personeel dat beter voorbereid is op de arbeidsmarkt. De looptijd van de Subsidieregeling praktijkleren is met één jaar verlengd tot 1 januari 2024.

De Subsidieregeling praktijkleren richt zich vooral op:

  • Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is.
  • Studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel.
  • Wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Voor een aantal sectoren is extra subsidie beschikbaar. Het gaat om een:

  • Mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
  • Mbo bbl-leerplek voor sectoren die gevoelig zijn voor schommelingen in de economie.
  • Hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.