Naar verwachting gaat deze regeling vanaf begin maart open voor het indienen van aanvragen. De regeling moet helpen om het aantal emissieloze mobiele werktuigen, bouwvoertuigen en zeegaande bouwvaartuigen te laten groeien. Dit moet worden bereikt door het stimuleren van:

  1. de aanschaf van en ombouw  naar nieuw emissieloos materieel dat gebruikt wordt in de bouw;
  2. de installatie van retrofit SCR-nabehandelingstechniek of een emissieloze motor om bestaand materieel emissiearm of emissieloos te maken;
  3. het ondersteunen van projecten gericht op technologie-, innovatie- en kennisontwikkeling in de pre- commerciële fase of aanschaf in het kader van een experimentele ontwikkeling, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een reductie van met name de emissie van NOx, alsmede de emissies van CO2, en fijn stof, in de bouwsector, door het gebruik van bouwmachines zonder verbrandingsmotor die in hun energiebehoefte worden voorzien door elektriciteit, waterstof of niet petrochemische waterstofdragers.

De verwachting is dat het budget op de eerste dag van openstelling is uitgeput. Wij helpen u graag om op de eerste dag uw aanvraag in te dienen.