SZW heeft de Subsidieregeling STAP-budget bekendgemaakt. Het doel van deze regeling is om de beroepsbevolking duurzaam inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt. Vanuit de regeling is ondersteuning beschikbaar voor personen die een band hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt, die scholing volgen gericht op de versterking van hun arbeidsmarktpositie.

De STAP-regeling is vanaf 1 januari 2022 de opvolger van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Met de regeling wordt het belang van een Leven Lang Ontwikkelen benadrukt.

Aanvragen kunnen vanaf 1 maart 2022 worden ingediend. Voor 2022 is een budget van € 180,4 miljoen beschikbaar.