Voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties is in 2021 een budget van € 79 miljoen beschikbaar.

Het doel van de regeling is het bevorderen van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

De stand van zaken is er 1 oktober 2021:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 79.000.000 € 55.900.000 € 5.900.000 € 17.200.000

De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van de subsidiabele activiteiten (inclusief btw) tot een maximum van € 2,5 miljoen per kalenderjaar.