Voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties, afgekort BOSA-regeling, is in 2021 een budget van € 79 miljoen beschikbaar.

Het doel van de BOSA-regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

De stand van zaken is per 1 november 2021 als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 79.000.000 € 60.100.000 € 6.400.000 € 12.500.000