In 2021 is er voor de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties een budget van € 79 miljoen beschikbaar.

Het doel van de BOSA-regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen, waar de mogelijkheid tot btw aftrek is vervallen.

Per 1 september 2021 is de stand als volgt:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 79.000.000 € 52.800.000 € 5.600.000 € 20.600.000