VWS heeft de Subsidieregeling coronabanen in de zorg bekendgemaakt.

Het doel van deze is om de continuïteit van de zorg tijdens de COVID-19 uitbraak te kunnen waarborgen, door zorginstellingen te stimuleren om tijdelijke werknemers in dienst te nemen in. Dit zijn coronabanen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die als voornaamste doel hebben om op zeer korte termijn verlichting te bieden aan de cruciale sectoren die overbelast zijn.

De coronabanen die in aanmerking komen voor subsidie zijn gastheer of gastvrouw, zorg-assistent of zorgbuddy, ADL-ondersteuner, welzijn-assistent, ondersteuner zorgmedewerker of ondersteuner veiligheid.

Het maximum subsidiebedrag per zorgaanbieder bedraagt € 4 miljoen. Aanvragen kunnen van 1 maart tot en met 31 maart 2021 worden ingediend. Het beschikbare budget is € 80 miljoen.