De looptijd van de regeling Vouchers internationaal ondernemen is verlengd. Ook is er extra budget beschikbaar gesteld voor 2021 en zijn de budgetten voor 2022 gepubliceerd.

Het doel van de regeling is het stimuleren van duurzaam internationaal ondernemen door startende Nederlandse mkb-ondernemingen op exportmarkten. Vanuit de regeling zijn diverse soorten vouchers beschikbaar.

Subsidieverstrekking voor activiteiten van mkb-ondernemingen gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen wordt de werkingsduur verlengd tot 1 april 2022.

Voor vouchers individuele coaching was voor 2021 € 1.250.000 beschikbaar. Voor het verstrekken van andere vouchers dan de vouchers individuele coaching en het verstrekken van financiële ondersteuning voor individuele beursdeelname gold een subsidieplafond van in totaal € 1,6 miljoen. Deze plafonds zijn allemaal uitgeput. Daarom is besloten om tot eind 2021 nogmaals € 400.000 beschikbaar te stellen.

Voor het eerste kwartaal van 2022 worden ter overbrugging van de periode tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 middelen voor subsidieverstrekking beschikbaar gesteld van de volgende omvang:

  • € 416.667 voor het verstrekken van vouchers coaching individueel;
  • € 400.000 voor het verstrekken van vouchers collectieve activiteit, vouchers kennisverwerving en vouchers marktentree en het verstrekken van financiële ondersteuning voor individuele beursdeelname.