Regeling Family Next Overijssel

De provincie Overijssel heeft de aanvraagperiode en de looptijd van de Subsidieregeling Family Next Overijssel verlengd tot en met 1 december 2023. Op basis van de regeling kunnen familiebedrijven die deelnemen aan het programma Family Next subsidie ontvangen voor de realisatie van een transitieplan.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van het transitieplan, waarin is opgenomen welke activiteiten dan wel investeringen een bedrijf de komende periode moet uitvoeren op het gebied van digitalisering, duurzaamheid en bedrijfsopvolging. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten een maximum van € 2000 per familiebedrijf.

Subsidieregeling arbeidsmarkt Overijssel 2021

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling arbeidsmarkt Overijssel 2021 gewijzigd. Met deze regeling wil de provincie bijdragen aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt.

De subsidie bedraagt maximaal 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per aanvraag (aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs) en € 50.000 per aanvraag (overige typen projecten). Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend.