RVO heeft de nieuwe stand van zaken bekendgemaakt voor de regeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie, Demonstratie energie- en klimaatinnovatie (afgekort DEI+), Hernieuwbare energietransitie (afgekort HER+) en Topsector Energiestudies Industrie (afgekort TSE-studies Industrie).

Versnelde klimaatinvestering in de industrie

De regeling is van 1 september 2020 tot en met 14 december 2021 opnieuw open voor aanvragen. Stand van zaken per 8 maart 2021:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 28 miljoen € 12.871.772 € 6.340.484 € 8.787.744

DEI+

Dit onderdeel is opengesteld voor aanvragen van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022.

De stand van zaken per 8 maart 2021:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 76.600.000 € 0 € 58.113.059 € 18.486.941

DEI+-thema aardgasvrij

Voor het DEI+-thema Innovaties aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. De regeling is opengesteld van 18 januari 2021 tot en met 7 januari 2022. Er is een apart budgetoverzicht, de stand van zaken per 8 maart 2021:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 9.000.000 € 296.880 € 0 € 8.703.120

HER+

Bij dit onderdeel is open voor aanvragen van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021.

De stand van zaken per 8 maart 2021:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 30.000.000 € 5.461.912 € 19.142.603 € 5.395.486

TSE-studies Industrie

Bij dit onderdeel is open voor aanvragen van 18 januari 2021 tot en met 7 september 2021.

De stand van zaken per 8 maart 2021:

Budget: Verleend: In behandeling: Beschikbaar:
€ 8.000.000 € 0 € 2.207.689 € 5.792.311