Ook dit jaar gaat de regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) open voor het indienen van aanvragen. Voor de volgende instrumenten kunnen aanvragen worden ingediend:

  • Er is subsidie beschikbaar voor het extern inkopen van kennis die gebruikt gaat worden om zelf innovatieve producten, processen of diensten te ontwikkelen. Er is een kleine (maximaal € 7.500 subsidie) en grote voucher (maximaal € 22.500 subsidie). De regeling gaat op 12 april open voor het indienen van aanvragen. Gegeven de grote belangstelling moet ook op die dag worden ingediend.
  • Subsidie kan worden aangevraagd om de technische en economische haalbaarheid van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000. Ook deze regeling gaat op 12 april open en ook voor dit instrument moet je die dag een aanvraag indienen om kans op subsidie te maken.
  • R&D-samenwerking. Twee onderling onafhankelijke mkb-ers moeten samenwerken (ieder voor eigen rekening en risico) om gezamenlijk innovatieve producten, processen of diensten te ontwikkelen. De subsidie bedraagt maximaal € 350.000 per project. Voor dit instrument staat de tender open van 1 juni tot en met 13 september.