Subsidieregeling Zonne-energie op bedrijfsdaken

Eigenaren of huurders van bedrijfsmatige daken van gebouwen in de provincie Overijssel kunnen de subsidie ​​aanvragen. De oppervlakte van het dak moet minimaal 100 vierkante meter zijn.

Deze subsidie is voor:

  • Daken renoveren met daarop zonnepanelen.
  • Aanschaf en plaats lichtgewicht zonnepanelen op daken waar de constructieve capaciteit onvoldoende is om standaard zonnepanelen te plaatsen.

De subsidie is vastgesteld op € 80 per kWp geplaatste zonnepanelen. Daarnaast is de subsidie maximaal het bedrag dat nodig is voor aanpassing van het dak, maximaal het bedrag dat nodig is voor de aanschaf en plaatsing van lichte zonnepanelen en maximaal € 100.000 voor de aansluiting van een grootverbruiker.

Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend en het totale subsidieplafond is € 600.000.

Subsidieregeling Zonne-energieleverende parkeerterreinen Overijssel

Met de regeling wil de provincie Overijssel de ontwikkeling van zonne-energie op parkeerterreinen stimuleren.

Energiecoöperaties, parkbeheerorganisaties en ondernemingen of maatschappelijke instellingen kunnen de subsidie aanvragen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor één of meer werkzaamheden die nodig zijn voor de aanleg van een energieleverend parkeerterrein:

  • Aanleg van een draagconstructie.
  • Vervanging of versterking van de fundering van het parkeerterrein die nodig is voor de draagconstructie.
  • Implementatie van een batterij voor lokale tijdelijke opslag als onderdeel van een energieopwekkend parkeerterrein.

De subsidie is vastgesteld op maximaal € 200.000 per aanvraag. Het totale subsidieplafond is € 600.000.