Als bedrijven winst maken met bepaalde vernieuwende activiteiten, hoeven zij over deze winst minder vennootschapsbelasting te betalen door toepassing van de Innovatiebox.

De Innovatiebox is bedoeld om vernieuwende activiteiten te bevorderen en om in Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat te bieden voor innovatieve bedrijven. De officieel gepubliceerde verhoging is aangekondigd om maatregelen die de lasten voor individuele huishoudens verlichten, mede mogelijk te maken.

Vanaf 1 januari 2021 stijgt het tarief naar 9%, zoals eerder gepubliceerd in het Belastingplan 2021.