VWS heeft de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19 bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het minimaliseren van de financiële schade die amateursportorganisaties ervaren als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en het stimuleren dat verhuurders van sportaccommodaties de huur van amateursportorganisaties kwijtschelden. Er is een budget van € 59 miljoen beschikbaar.

Er wordt een financiële bijdrage beschikbaar gesteld voor:

  • De financiële schade van amateursportorganisaties die tijdens de tweede periode van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19 geconfronteerd zijn met een omzetverlies van minimaal 10% ten opzichte van de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019.
  • Gederfde huurinkomsten van gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders tijdens de tweede periode van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19.

De tegemoetkoming voor amateursportorganisaties is afhankelijk van de hoogte van de door de aanvrager opgevoerde financiële schade en loopt uiteen tot maximaal € 12.500.