Uw bedrijf heeft een innovatief idee voor emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur. Wilt u praktijkervaring opdoen? Werken aan technische ontwikkeling en innovatie? Dan kunt u wellicht de SSEB innovatie regeling aanvragen. Het betreft het onderzoeken van de haalbaarheid, technische ontwikkeling of kennis vervaardigen in de praktijk.

Haalbaarheidsstudie

Met een haalbaarheidsstudie onderzoekt u in hoeverre een project praktijkervaring of technische ontwikkeling haalbaar is. De regeling voor haalbaarheidsstudies is open voor het indienen van aanvragen van 31 mei tot en met 30 december 2022. Er mogen maximaal 3 aanvragen worden ingediend. De maximale subsidie is € 50.000.

Technische ontwikkeling

Een project technische ontwikkeling kan de ontwikkeling van prototype emissieloze bouwmachines omvatten. Dat wil zeggen het demonstreren, testen en valideren van de machines in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden. De kern is het realiseren van technische verbeteringen aan deze machines.

De regeling voor technische ontwikkeling is open voor het indienen van aanvragen van 31 mei tot en met 31 augustus 2022. Er mogen maximaal 2 aanvragen worden ingediend. De maximale subsidie is € 1 miljoen.

Praktijkervaring

Bij een project praktijkervaring kan het gaan om het in een realistische gebruiksomgeving aantonen van het functioneren van een emissieloze bouwmachine, gecombineerd met overige factoren die een rol spelen bij de toepassing van deze machines zoals: laadinfrastructuur, aanpassingen aan netvoorzieningen, rolverdeling tussen betrokken, veiligheid, planning, verzekeringen, contracten, opleiding, regelgeving, etc.

De regeling voor praktijkervaring is open voor het indienen van aanvragen van 31 mei tot en met 31 augustus 2022. Er mogen maximaal 2 aanvragen worden ingediend. De maximale subsidie is € 1 miljoen.