De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 is wederom vastgesteld en is voorzien van een aantal wijzigingen.

Subsidie kan worden verstrekt aan getroffen mkb-ondernemingen om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden januari, februari en maart 2021.

De subsidie bedraagt maximaal € 90.000.  Aanvragen kunnen van 15 februari 2021 tot en met 30 april 2021 worden ingediend. Het budget voor deze openstelling is € 970 miljoen.

Evenementenmodule

Subsidie kan worden verstrekt aan een mkb-onderneming om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten in de maanden oktober, november en december van 2020, als die mkb-onderneming in het tweede en derde kalenderkwartaal van 2019 voor ten minste 50% van zijn omzet aantoonbaar goederen of diensten leverde voor een of meerdere in dat tijdvak gehouden evenementen;

De subsidie bedraagt 33,3% van de subsidie voor de maanden juni, juli, augustus en september van 2020. De subsidie bedraagt ten minste € 750. Aanvragen voor de evenementenmodule kunnen van 18 februari 2021 tot en met 18 maart 2021 worden ingediend. Het budget is € 3,5 miljoen per openstelling.