Er zijn voor het innovatieve mkb in Noord-Nederland twee nieuwe onderdelen van de regeling Versneller Innovatieve Ambities bekendgemaakt, namelijk de VIA 2021 ontwikkelingsprojecten en de VIA 2021 softwareontwikkeling.

VIA 2021 ontwikkelingsprojecten

Het doel van de regeling is het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling in het mkb in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zien op ontwikkeling van:

  • Een (voor de onderneming) nieuw product, nieuwe dienst of nieuw procedé.
  • Het voor de onderneming aanmerkelijk vernieuwen van bestaande producten, procedés of diensten.

De subsidie bedraagt maximaal € 100.000. Aanvragen kunnen van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 5 miljoen.

VIA 2021 softwareontwikkeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van innovatie op het gebied van softwareontwikkeling bij het mkb in de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen.

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die zien op ontwikkeling van:

  • Een softwarematig product of dienst, dat nieuw is voor de onderneming en een oplossing heeft voor een technische onzekerheid.
  • Proof-of-concept software, oftewel een digitale code, uitsluitend voor het aantonen van het technische werkingsprincipe van een voorgestelde oplossing, voorafgaand aan de ontwikkeling van een product of dienst.

De subsidie bedraagt maximaal € 50.000. Aanvragen kunnen van 16 februari 2021 tot en met 31 december 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is € 3 miljoen.