De Koninklijke Bibliotheek heeft het besluit Projectsubsidies verbreden en borgen methodiek leesplezier voor kinderen met een leesprobleem in het kader van de Bibliotheek op school bekendgemaakt.

Het doel van dit besluit is het stimuleren dat de methodiek ‘Leesplezier voor kinderen met een leesprobleem in het kader van Bibliotheek op school’ op effectieve wijze breed wordt geïmplementeerd op basisscholen in het werkgebied van bibliotheken.

Subsidie kan worden verstrekt voor het inzetten van leesconsulenten van bibliotheken die de opleiding Bibliotheek op school hebben gevolgd op basisscholen, met als doel:

  • De kennis uit de opleiding in de praktijk op een aantal basisscholen binnen het werkgebied van de bibliotheek uit te voeren.
  • De uitvoering te verlenen binnen de betreffende basisscholen en het verder uitrollen hiervan op andere basisscholen binnen het werkgebied van de bibliotheek.

Voor 2021 is een budget van € 200.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 3 december 2021 worden ingediend.