De tijdelijke uitbreidingen van de Borgstelling MKB-landbouwkredieten worden verlengd tot en met 30 juni 2022.

Door de economische gevolgen van de COVID-19-pandemie blijft het van belang dat mkb-landbouwbedrijven die daardoor in liquiditeitsproblemen komen, en mkb-visserij- en aquacultuurbedrijven die met dezelfde problemen worstelen, gebruik kunnen blijven maken van de tijdelijke uitbreidingen.

De Staat staat voor een deel borg en daardoor kunnen banken en andere financiers aan mkb-landbouwbedrijven en mkb-visserij- en aquacultuurbedrijven het verstrekken van corona-overbruggingsfinanciering voortzetten. Het kan dan gaan om een tijdelijk overbruggingskrediet of een ophoging van het rekening-courantkrediet of opschorting van aflossingen van bestaande kredieten.