De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie bestuurlijke weerbaarheidsscans Noord-Holland 2021 bekendgemaakt.

Het doel van de regeling is het geven van een impuls aan de verhoging van de weerbaarheid tegen en bewustwording van ondermijning bij bestuurders van Noord-Hollandse gemeenten. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. De regeling loopt tot en met eind 2022. Voor de gehele looptijd is een budget van € 100.000 beschikbaar.

Aanvragen kunnen van 17 december 2021 tot en met 29 december 2022 worden ingediend.