De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie gezonde leefomgeving complexe industrie Noord-Holland 2021 bekendgemaakt.

Het doel van deze regeling is Noord-Hollandse ondernemingen in de complexe industrie te stimuleren tot het nemen van maatregelen waardoor de luchtkwaliteit verbetert en de overlast van geur en geluid vermindert.

Subsidie kan worden aangevraagd voor:

  1. Maatregelen die een bijdrage leveren aan de vermindering van de geuroverlast of geluidsoverlast in de leefomgeving in de aandachtsgebieden.
  2. Maatregelen die leiden tot een vermindering van emissies door de onderneming en daarmee een verbetering van de luchtkwaliteit in de leefomgeving opleveren in de aandachtsgebieden;
  3. Een combinatie van de maatregelen, genoemd in onderdeel 1 en 2 of onderdeel 1, 2 en 3.

Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 1 miljoen. Aanvragen kunnen vanaf half februari tot en met 14 oktober 2021 worden ingediend.