SDE++

Is de regeling om grootschalige verduurzamingsprojecten voor de industrie te verwezenlijken. Het openstellingsbudget voor de aankomende SDE++-ronde is verhoogd tot € 13 miljard. De industrie kan hiermee op korte termijn extra stappen zetten. Omdat met CCS op relatief korte termijn en kosteneffectieve manier CO2 verminderd kan worden, wordt het plafond voor CCS in de industrie voor de SDE++-regeling verhoogd.

DEI+

Circulaire, energie- en klimaatgerelateerde innovaties die eerder op laboratorium- en pilotschaal zijn ontwikkeld kunnen met ondersteuning van de DEI+ subsidie op industriële schaal worden gedemonstreerd. De DEI+ regeling heeft bewezen een belangrijke rol te vervullen bij marktklaar maken van duurzame innovaties. Het voornemen is om de DEI+ regeling uit te breiden, waardoor toepassing van nieuwe klimaatneutrale- en circulaire technologie nog breder kan worden ondersteund.

VEKI

De regeling ondersteunt de realisatie van projecten die tot energiebesparing of elektrificatie leiden met bewezen technologieën. In deze huidige tijd is energiebesparing extra relevant. Hier zal binnenkort meer informatie over beschikbaar zijn.

TSE Industrie Studies

Dit is een belangrijke regeling om het mkb te ondersteunen bij verduurzamingsplannen te ontwikkelen door het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek voor procesefficiëntie en energiebesparingsmaatregelen. De drempel hiervoor wordt verlaagd naar het minimum subsidiebedrag van € 25.000.

EIA/MIA/VAMIL

Per 2022 zijn deze regelingen gewijzigd waardoor een aantal technieken goed ondersteund kunnen worden. Ook is er afgesproken om extra geld voor de EIA en de MIA/VAMIL regeling te verstreken. Binnenkort zal hierover meer informatie worden gepubliceerd.