Het nieuwe OPZuid-subsidieprogramma zal binnenkort weer opengaan voor het indienen van aanvragen. De eerste openstelling zal op 14 april 2022 en de tweede openstelling zal in het najaar zijn.

OPZuid is een subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Hiermee willen de provincies de innovatiekracht van Zuid-Nederland beter gebruiken en verder vergroten, met als doel een maatschappelijke en economische impact teweeg te brengen. Voor 2022 is er een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar.

Zuid-Nederland zet met het subsidieprogramma in op slimme en groene innovaties die helpen bij een aantal maatschappelijke overgangen:

  • Energie.
  • Klimaat.
  • Grondstoffen.
  • Landbouw en voeding.
  • Gezondheid.